pl. Krasińskich
lata 1915-1918
pocztówka ze zbiorów mkm101