pl. Zamkowy
lata 1883-1908
pocztówka ze zbiorów mkm101