plac Teatralny
wagony tramwaju konnego (dwóch typów) oraz przystanek tramwajowy
lata 1881-1908
pocztówka ze zbiorów mkm101