plac Teatralny
początek XX w.
pocztówka ze zbiorów Piotra Szczęsnego