plac Trzech Krzyży
lata 1918-1939
pocztówka ze zbiorów mkm101