plac Teatralny
wagony tramwaju konnego i już gotowa sieć napowietrzna tramwaju elektrycznego
lata 1905-1908
pocztówka ze zbiorów mkm101