wagony typu K i P15 na platformach kolejowych po przywiezieniu z Berlina
1945r.
zdjęcie ze zbiorów Jana Marczaka