plac Krasińskich
przejazd pod budynkiem Sądu Najwyższego
1938r.
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego