wagon 140N nr tab. 4202
czujnik systemu zliczania pasażerów oraz sygnalizacja otwartych drzwi wejściowych
18.09.2021r.
zdjęcie: mkm101