wagon 140N nr tab. 4202
układ siedzeń nad wózkiem napędowym (człon skrajny), widoczny podest
18.09.2021r.
zdjęcie: mkm101