wagon 140N nr tab. 4202
układ siedzeń nad wózkiem tocznym (człon drugi i czwarty), widoczny podest, poręcz opuszczona
18.09.2021r.
zdjęcie: mkm101