wagony 140N nr tab. 4201 i 4202
06.07.2021r.
źródło: materiały informacyjne TW sp. z. o.o.