wagon doczepny samowyładowczy nr tab. 2315
20.12.2003r.
zdjęcie: Krzysztof Kulesza