wagon doczepny samowyładowczy nr tab. 2306
20.12.2003r.
zdjęcie: Krzysztof Kulesza