wagon doczepny samowyładowczy nr tab. 2301
20.12.2003r.
zdjęcie: Krzysztof Kulesza