wagon doczepny samowyładowczy nr tab. 2301
28.04.1999r.
zdjęcie: Dariusz Walczak