wagon roboczy/pług nr tab. 2117
30.01.2010r.
zdjęcie: Krzysztof Lipnik