wagon roboczy/pług nr tab. 2117
21.05.2005r.
zdjęcie: Jerzy Iwański