wagon roboczy nr tab. 2108
lata 60-te
zdjęcie ze zbiorów TW