wagon roboczy nr tab. 2106
lata 60-te
zdjęcie ze zbiorów TW