105N2k/2000 nr tab. 2098+2099
nowy schemat malowania - barwy czarno-żółto-czerwone z czarnym pasem nadokiennym
26.05.2012
zdjęcie: Leszek Peczyński