wagony 105N2k nr tab. 2072+2073
kierunkowskazy przednie diodowe, boczne diodowe na słupkach międzyokiennych
01.11.2022r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński