wagony 105N2k nr tab. 2068+2069
kierunkowskazy przednie diodowe, boczne diodowe na słupkach międzyokiennych
02.09.2020r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński