wagony 105N2k nr tab. 2066+2067
kierunkowskazy przednie typu Ikarus, boczne diodowe na burcie wagonu (przed klapką piasecznicy)
01.08.2021r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński