wagony 105N2k nr tab. 2066+2067
kierunkowskazy przednie typu Ikarus, boczne diodowe na burcie wagonu (przed klapką piasecznicy)
12.04.2021r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński