105N2k nr tab. 2066+2067
w wagonie sterowniczym prostokątne reflektory w ramkach, w wagonie doczepnym - dotychczasowe okrągłe reflektory (typu "13N")
12.03.2012
zdjęcie: Leszek Peczyński