105N2k nr tab. 2064+2065
04.2000
zdjęcie: Piotr Szczęsny