105N2k nr tab. 2062+2063
w wagonie sterowniczym prostokątne reflektory w ramkach, w wagonie doczepnym - dotychczasowe okrągłe reflektory (typu "13N")
26.10.2010
zdjęcie: Krzysztof Lipnik