105N2k nr tab. 2062+2063
wygląd po wprowadzeniu modyfikacji podczas NG
11.10.2006
zdjęcie: Leszek Peczyński