105N2k nr tab. 2062+2063
wygląd przed NG
28.08.2006
zdjęcie: Leszek Peczyński