105N2k nr tab. 2060+2061
19.10.2011
zdjęcie: Leszek Peczyński