wagony 105N2k nr tab. 2058+2059
13.06.2019r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński