wagony 105N2k nr tab. 2058+2059
kierunkowskazy przednie i boczne typu Ikarus
14.07.2021r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński