105N2k nr tab. 2054+2055 bezpośrednio po przywiezieniu do Warszawy
30.11.1999
zdjęcie: Mariusz Mazek