105N2k nr tab. 2052+2053
nowy schemat malowania (barwy żółto-czarno-czerwone)
10.05.2012
zdjęcie: Leszek Peczyński