wagony 105N2k nr tab. 2042+2043
24.05.2020r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński