wagony 105N2k nr tab. 2042+2043
09.02.2020r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński