105N2k nr tab. 2030+2031
14.09.2006
zdjęcie: Jerzy Iwański