wagony 105N2k nr tab. 2024+2025
26.06.2020r.
zdjęcie: Leszek Peczyński