105N2k nr tab. 2016+2017
system informacji pasażerskiej BUSE  (krótko po zamontowaniu)
29.03.1998
zdjęcie: Jerzy Iwański