105N2k nr tab. 2016 w fabrycznej wersji  (pantograf OTK-2, tablice informacyjne)
11.05.1997
zdjęcie ze zbiorów Piotra Szczęsnego