105N2k nr tab. 2013 - czarne poręcze i białe słupki otwierania drzwi
18.09.2004
zdjęcie: mkm101