105N2k nr tab. 2013   odstawiony na zajezdni R-1 Wola
17.02.2004
zdjęcie: Jan Rosłaniec