105N2k nr tab. 2012   w trakcie przywracania do ruchu liniowego
18.09.2004
zdjÍcie: mkm101