105Na  nr tab. 1338+1337
drzwi plastikowe, przyciski do otwierania drzwi przez pasażera, pantograf OTK-1 opuszczany elektrycznie
11.05.2008
zdjęcie: Józef Socha