105Na nr tab. 1300
pulpit motorniczego w wagonie sterowniczym po NG III, wersja pierwotna
22.09.2012r.
zdjÍcie: mkm101