105Na nr tab. 1218+1219 - połączenia kablowe między wagonami
od lewej:   gniazdo kasowników, gniazdo WS (I), "kranik" uziemienia, gniazdo sterowania pantografem, gniazdo WS (II)
21.07.2004r.
zdjęcie: mkm101