105Na  nr tab. 1178+1179
drzwi plastikowe, przyciski do otwierania drzwi przez pasażera, pantograf OTK-2
24.09.2004
zdjęcie: Józef Socha