13N nr tab.821+818
04.05.1995
zdjÍcie: Tomasz Igielski