13N nr tab. 706+707
pantografy OTK-2
01.11.2004
zdjęcie: Józef Socha